ABOUT WATER SOLUTIONS

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

ELECTICAL AND WATER SYSTEM EXPERIENCE :

ประสบการณ์ตรงในงานดูแลระบบไฟฟ้าและประปาครบวงจร

บริษัท วอเทอร์โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งในปี 2523 เราเป็นบริษัทเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกประเทศไทยที่ได้การรับรองคุณภาพสากล และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร SME Today นิตยสารชื่อดังของประเทศไทยจัดให้เป็น บริษัทมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของประเทศ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาใช้บริการ มากที่สุด

ทีมงานของวอเทอร์โซลูชั่นให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้าและประปา ครบวงจรมากกว่า 1,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และเติบโตของธุรกิจเรา

นโยบายบริษัท :

บริการด้วยความจริงใจ ปลอดภัย และคุณภาพ

วิสัยทัศน์ :

ทีมงานมืออาชีพมี่มีความสามารถเป็นหนึ่งเดียว พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา และบริการชั้นเลิศ

SATIFICATION CERTIFICATE :

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท & บริหารจัดการระบบงานโดยวิศวกร

จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consectetur sapiente debitis esse laborum rem.

 • เลขทะเบียนพาณิชย์ : 5520-30000-1122
 • ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
 • ชื่อบริษัท : บริษัท วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
 • วันที่จดทะเบียน : 12 เมษายน พ.ศ.2561
 • กรรมการผู้จัดการ : นายสมชาย อัศวะโยธินบูรณะ
 • วิศวกร : นายนิยมชาติ บุญรักษาจินดา

ได้รับเอกสารใบรับรองจากสภาวิศวกร ตอกย้ำความมั่นใจได้ในคุณภาพ Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consectetur sapiente debitis esse laborum rem.

 • ประเภทวิศวกรรม : วิศวกรรมควบคุม
 • ภาคีวิศวกรพิเศษสาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาติ : นายสมชาย อัศวะโยธินบูรณะ
 • ใบอนุญาติเลขทะเบียน : พก.788
 • วันที่ได้รับ : 12 เมษายน พ.ศ.2561

QUALITY TEAM 20th EXPERIENCE :

ทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์ 20 ปี เป็นประกัน